Poetshulp VCC-Voeren

Functieomschrijving

Je staat in voor het schoonmaken van de vergaderzalen, trappen, gangen, balie, receptieruimtes, toiletten en andere delen van het cultuurcentrum teneinde bij te dragen tot een klantvriendelijk imago en een schone omgeving zowel voor de bezoekers als de gebruikers van het gebouw. Je zet de vergaderzalen klaar op basis van de planning voor interne en externe gebruikers. Je assisteert bij catering/bediening voor eigen initiatieven van het centrum.

Interesse? Bekijk dan zeker de functiebeschrijving en selectiereglement

Profiel

Goede kennis Nederlands

Ervaring met poetsen (kennis poetstechnieken)

Lichamelijk geschikt voor fysiek belastende arbeid

Diploma’s

Geen specifieke studievereisten
Aanbod

Je wordt aangeworven in een halftijds contract van onbepaalde duur (19 uren/week)
Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar bij voltijdse tewerkstelling.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag)
Je wordt aangeworven in de graad van assistent (rang D1) met de bijbehorende salarisschaal.
Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 885,92 euro (brutosalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
Je eerste maand vormt een inloopperiode met een individueel programma.
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be
Uw salaris
Bij de Vlaamse overheid krijgt u een salaris op basis van vastgelegde
salarisschalen. De salarissimulator geeft u een indicatie van uw salaris, aangepast aan uw individuele situatie.

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Machteld Aelbrecht
Via formulier
Solliciteer nu
Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

– je het sollicitatieformulier gebruikt

– je je kandidatuur uiterlijk op 8 december 2017 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Je stuurt het sollicitatieformulier naar:

sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be

of

Indien per post, stuur je het naar:

Departement Cultuur, Jeugd en Media

t.a.v. Ronny Pitteljon

Arenbergstraat 9

1000 Brussel

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!