Aangifte Personenbelasting – Aanslagjaar 2023

We zijn terug gestart met de aangifte Personenbelasting – Aanslagjaar 2023. De indieningstermijnen zijn lichtjes gewijzigd. De papieren aangifte dient te gebeuren voor 30 juni 2023. De aangifte via MyMinfin voor 15 juli 2023. Een langere aangiftetermijn voor de aangifte wordt toegekend als ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat : winsten of baten / bezoldigingen bedrijfsleiders / bezoldigingen aan meewerkende echtgenoot / buitenlandse beroepsinkomsten. Er wordt geen rekening meer gehouden met het feit of de aangifte al dan niet door een mandataris is ingediend.
Gelieve dus op tijd een afspraak te maken. Dit kan via telefoon 043812000 of via mail : voeren2000@gmail.com
Ben je een zelfstandige ondernemer dan kan je best contact opnemen met een gediplomeerde boekhouder. Belastingaangiftes voor zelfstandigen doen we niet.