Kinderopvang in Voeren

In Voeren wordt de kinderopvang hoofdzakelijk georganiseerd door Ferm Kinderopvang.

We onderscheiden BKO (Buitenschoolse kinderopvang)

Buitenschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen in kindvriendelijk ingerichte lokalen.
Ferm werkt hiervoor samen met het gemeentebestuur en de scholen. Kinderbegeleiders zorgen voor een warm onthaal en begeleiden de kinderen tijdens vrij spel en activiteiten.
De ouders betalen een vast bedrag per begonnen half uur of per dagdeel en ontvangen jaarlijks een fiscaal attest.
Een verantwoordelijke coördineert de werking.

Ferm Kinderopvang Voeren
Hoeneveldje 5
3798 ‘s-Gravenvoeren
04/381 91 45

Ferm kinderopvang

De onthaalouders

Onthaalouders bieden kleinschalige opvang in de eigen woning. Ze vangen meestal baby’s en peuters op, maar ze kunnen ook kiezen om kinderen van de kleuter- en lagere school op te vangen.
De ouders betalen een bijdrage op basis van hun gezinsinkomen en ze ontvangen jaarlijks een fiscaal attest. De onthaalouders krijgen een fiscaal vrijgestelde kostenvergoeding en ze hebben een eigen sociaal statuut.
Een verantwoordelijke coördineert de werking.

In 2014 vingen zij samen 85 verschillende kindjes op uit Voeren en omliggende gemeentes.

De gemeente Voeren honoreert hun inzet ieder jaar met 1 rol gratis vuilzakken per onthaalouder.

Voor meer info aangaande deze vormen van Ferm Kinderopvang kan u terecht op de provinciale kantoor:

Wedersoet 3A
3740 Bilzen
089/ 32 87 70
Website Ferm kinderopvang

Algemeen nummer voor Landelijk Kinderopvang:
070/ 24 60 41